Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Placówki WSPD świadczą pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

WIĘCEJ

26 listopada, spotkanie Rola sądu i kuratorów sądowych w ochronie dziecka przed krzywdzeniem

26 listopada 2012r. o godz. 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Biegłego Psychologa, pt. „Rola sądu  i kuratorów sądowych w ochronie dziecka przed krzywdzeniem”.

Miejsce spotkania: Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje, ul. Mazowiecka 12 lok. 25.

Gościem będzie Pani Alina Prusinowska-Marek mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, kurator specjalista ds. rodzinnych w SR w Grodzisku Mazowieckim, certyfikowany specjalista (IPZ nr 21) w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, członek honorowy Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.

Mamy nadzieję, że temat spotkania: „Rola sądu  i kuratorów sądowych w ochronie dziecka przed krzywdzeniem”, poza wartością merytoryczną, będzie również okazją do dyskusji nt. pomocy interdyscyplinarnej dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.

Serdecznie zapraszamy,

Magdalena Zawadzka

Koordynator Klubu Biegłego