Change language English Polski

 

Warszawska Sie? Pomocy Dzieciom

Placówki WSPD ?wiadcz? pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

WI?CEJ

Spotkanie Klubu Bieg?ego - "Analiza akt sprawy"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Bieg?ego Psychologa, które odb?dzie si? 27.05.2013r. o godzinie 16:00 w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje (ul. Mazowiecka 12 lok. 25).

 

Temat spotkania: „ Analiza akt sprawy – planowanie i realizacja badania s?dowo-psychologicznego ”.

 

Spotkanie b?dzie mia?o charakter warsztatowy. Poprowadz? je Alicja Budzy?ska i Magdalena Zawadzka.