Change language English Polski

 

Warszawska Sie? Pomocy Dzieciom

Placówki WSPD ?wiadcz? pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

WI?CEJ

Tydzie? Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem

W Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem, Fundacja Dzieci Niczyje b?dzie realizowac nast?puj?ce aktywno?ci w obszarze pomocy dzieciom - ofiarom przest?pstw:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie dzia?ania w ramach Tygodnia odbywaj? si? w placówce FDN - Cnetrum Pomocy Dzieicom "Mazowiecka", przy ul.  Mazowieckiej 12 lok 25., tel. 22 826 88 62. Konsultacje prawne i psychologiczne udzielane s? wy??cznie  na temat pomocy dziecku ofierze przest?pstwa.