Change language English Polski

 

Warszawska Sie? Pomocy Dzieciom

Placówki WSPD ?wiadcz? pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

WI?CEJ

Zapraszamy profesjonalistów na szkolenie "Bez klapsa..."

Celem szkolenia dla profesjonalistów  "Bez klapsa - jak z mi?o?ci? i szacunkiem wyznacza? dziecku granice" jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców na temat wychowania bez klapsa, nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz umiej?tno?ci motywowania i wspierania rodziców we wprowadzaniu zmian w post?powaniu z dzieckiem.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymuja gotowe scenariusze do prowadzenia zaj??.

 

Najbli?sze zaplanowane szkolenia to:

  • 12-13 pa?dziernika 2013 (s? jeszcze wolne miejsca!)

 

Serdecznie zapraszamy do zg?aszania si? i udzia?u!

 

Wi?cej o szkoleniu i zasadach uczestnicwa tutaj.