Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Placówki WSPD świadczą pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

WIĘCEJ

Nagroda dla pomagających

Już tylko 6 dni zostało, aby zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. To wyróżnienie dla wyjątkowych osób – dla tych, którzy w dziecku widzą kogoś więcej, niż tylko jednego z wielu uczniów, pacjentów czy wychowanków. Potrafią dostrzec smutek, krzywdę, brak poczucia bezpieczeństwa. Nagroda przyznawana jest co roku przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Zeszytów Literackich. Kandydatów można zgłaszać do 10 kwietnia 2013 r.

Alina Margolis-Edelman nazywana była „pediatrą świata”. Ta wybitna lekarka i działaczka społeczna w 1991 roku stworzyła Fundację Dzieci Niczyje – organizację, która kompleksowo zajmuje się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą tym z nich, które doświadczyły przemocy czy wykorzystywania. Doktor Margolis-Edelman była także prezesem Association Cahiers Littéraires, pierwszego wydawcy kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Po dwudziestu latach od założenia FDN ustanowiono Nagrodę jej imienia – aby wyróżniać osoby szczególnie zasłużone w działalności na rzecz pomocy dzieciom.

- Alina Margolis-Edelman całe swoje życie zawodowe poświęciła najmłodszym. Nigdy nie przechodziła obojętnie nad ich krzywdą. Wręczenie symbolicznej statuetki jest uhonorowaniem tych, którzy – tak jak ona – widzą wielkość problemów małych ludzi – mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Do tej pory Nagrodę przyznano trzem osobom. W 2012 roku otrzymała ją Joanna Radziwiłł - psycholog kliniczny, wychowawca, dyrektor Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego, założycielka trzech dziennych domów dla dzieci. Rok wcześniej przyznano ją Jolancie Paruszkiewicz (pediatrze i psychiatrze dziecięcemu, ordynatorowi Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Szpitala w Józefowie) oraz Ryszardowi Izdebskiemu (pedagogowi, psychologowi klinicznemu; dyrektorowi Krakowskiego Instytutu Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA).

 

Laureat Nagrody co roku otrzymuje statuetkę oraz dyplom honorowy, a jego sylwetka jest prezentowana na łamach Zeszytów Literackich oraz kwartalnika „Dziecko Krzywdzone”. Nagroda tradycyjnie wręczana jest podczas konferencji poświęconej problematyce krzywdzenia małych dzieci, która tym razem odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.

Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać do 10 kwietnia 2013 r. na adres e-mail: nagroda@fdn.pl. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe i państwowe. Musi ono zawierać: wypełniony wniosek na temat działalności kandydata na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym i jego osiągnięć, CV kandydata oraz pisemne oświadczenie – zgodę kandydata na zgłoszenie do Nagrody.

Informacje i wniosek zgłoszeniowy dostępne na stronie www.fdn.pl/konkurs_ame.