Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Placówki WSPD świadczą pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

WIĘCEJ

O Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom

Placówki Warszawskiej Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie świadczą pomoc w zakresie:

 • diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
 • wsparcia rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego,
 • pomocy rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,

Pomoc jest świadczona w placówkach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta stołecznego Warszawy. Wykaz placówek znajduje się tutaj.

 

Kiedy skontaktować się z placówką Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie?

Jeżeli masz podejrzenie, że dziecko padło ofiarą wykorzystywania seksualnego,

jeżeli wiesz, że dziecko jest lub było wykorzystywane seksualnie,

jeśli obserwujesz jednocześnie kilka z niepokojących zachowań dziecka, np.:

 • zaczyna unikać zostawania sam na sam z którymś z członków rodziny,
 • przejawia niespodziewany lęk przed jakąś osobą dorosłą albo nie chce się z nią kontaktować,
 • próbuje powiedzieć o wykorzystywaniu w sposób pośredni - za pomocą aluzji, wskazówek; może na przykład wspominać o tym, że ktoś prosił je o dochowanie tajemnicy albo zadawać pełne niepokoju pytania dotyczące rozpadu rodziny,
 • opisuje zachowania jakiejś osoby dorosłej, wskazujące na to, że osoba ta próbuje uwieść dziecko z zamiarem wykorzystania seksualnego,
 • wydaje się przygnębione i wycofane, skarży się na dolegliwości fizyczne, które nie mają uzasadnienie medycznego,
 • ma problem ze snem,
 • przejawia dolegliwości wskazujące na wykorzystanie, na przykład bóle w okolicy krocza,
 • nie chce chodzić do szkoły bądź też nagle traci zdolność koncentracji uwagi i zaczyna mieć problemy z nauką,
 • przejawia nietypowe zachowania seksualne - publicznie prezentuje zachowania autoerotyczne, używa nowych określeń czynności seksualnych, intymnych części ciała, wykazuje wiedzę seksualna, której sie po nim nie spodziewasz.

Jak się zgłosić?

Wystarczy zadzwonić do placówki Warszawskiej Sieci i poprosić o kontakt z osobą odpowiedzialną za pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Zostanie wyznaczony termin pierwszej konsultacji, w czasie której będzie możliwość porozmawiania o obawach, podejrzeniach lub faktach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka.