Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Placówki WSPD świadczą pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

WIĘCEJ

Standardy i kontrowersje dotyczące technik diagnostycznych w badaniach psychologicznych dzieci

W dniu 13.06.2011 w Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka", odbyło się kolejne spotkanie w ramach seminarium „Dziecko krzywdzone”. Wykład na temat „Standardy i kontrowersje dotyczące technik diagnostycznych w badaniach psychologicznych dzieci” wygłosiła dr Małgorzata Teoplitz Winiewska. Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie uczestników Wyrazili oni potrzebę pogłębienia wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza w kwestii dostosowania technik badawczych do diagnozy różnych problemów, z którymi na co dzień mają do czynienie diagnozując dziecko i jego rodzinę.